Over ons

Taal Talent is een school die aandacht geeft aan de Nederlandse taal en deze uitlegt in het Arabisch. Het doel is om de leerlingen op een hoog niveau te brengen en voor te bereiden voor hun examen.

Als school streven wij naar een hoog niveau om de taal te leren. Dit doen we op een eenvoudige manier zodat de leerlingen snel de taal beheersen.

De taal cursussen worden zowel op A2 als op B1 niveau gegeven. Dit duurt 2 maanden. Deze cursussen worden getoetst aan de hand van 4 examens. De cursussen worden op elektronische wijze via de website weergegeven. Zo leert de leerling: spreken, zinnen maken en de woordenschat goed toe te passen.

Taal Talent helpt u om de taal goed te spreken en de grammatica te begrijpen tijdens de cursussen die worden gegeven.